investicijų projekto galimybių studija


investicijų projekto galimybių studija
investicijų projekto galimybių studija statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Detali techninė, finansinė, ekonominė ir institucinė investicijų projekto įgyvendinimo remiantis viešojo ir privačiojo sektorių partneryste analizė. šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ (Žin., 2009, Nr. 137-5988)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.